Retningslinjer

Oprettelse af en bruger på Framia gør vi opmærksom på, at du har accepteret Framias regler og retningslinjer som følger

Udgivelse af billeder

Du skal have den fulde ophavsrettighed på de billeder du uploader til hjemmesiden

Du accepterer ved upload af billeder, at Framia har ret til at offentliggøre billedet på hjemmesiden såvel også på e-mails og trykt medie. Rettighederne på dine uploadede billeder forbliver dine

Regler omkring billeder

Hvis du laver manipulationer med billeder hentet fra nettet eller Framia, skal du have brugsretten til det anvendte materiale

Billeder hvori personer under 18 år optræder nøgne er IKKE tilladt, også selvom man har tilladelse til at vise billedet

Billeder hvori personer under 18 år optræder med erotiske undertoner er IKKE tilladt

Billeder SKAL MARKERES adult ved indhold af pornografisk og/eller stødende karakter

Nær billeder af kønsdele er IKKE tilladt

Framia kan forlange modelkontrakten tilsendt som bevis, hvis der er tvivl om alder og/eller tilladelse til at vise billedet

nogen form for tvivl omkring et billede vil Framia træffe en afgørelse

Regler vedrørende kommentarer

Det forventes af brugerne på Framia at have en sober tone (med andre ord- har du intet positivt at sige, så unlad at sige noget!

Al kritik på billeder skal være konstruktivt (Dette understreges betydeligt)

Framia har til hver en tid ret til at rette/slette en kommentar der overtræder disse vilkår

Ændring af Framias regler

Framia kan uden forudgående varsel ændre egne regler og retningslinjer, og brugeren er forpligtet til at holde sig orienteret om Framias regler for at gøre brug af disse

Spørgsmål vedrørende retningslinjer kan blive stillet her admin SNABELA framia.org